Ansatte

Ankeret

Francesca Folkvord

Stilling: Pedagogisk leder

Anita Årrestad

Stilling: Pedagogisk leder

Ole Richard Ommundsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Paula Beatrice Cruz

Stilling: Fagarbeider

Maria Winther

Stilling: Fagarbeider

HMS- kjøkken

Elin Skjørestad

Stilling: Kokk

Verneombud

Lanternen

Christian Mikalsen

Stilling: Pedagogisk leder

Andrea Mydland

Stilling: Pedagogisk leder

Gudrun Nese

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Cecilia Firinci

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Paula Beatrice Cruz

Stilling: Fagarbeider

Brith Nordmyr Østebø

Stilling: Spesialkontakt

Roret

Christopher James Hipkiss

Stilling: Pedagogisk leder

Kine Myhre

Stilling: Pedagogisk leder

Andrea Mydland

Stilling: Pedagogisk leder

Sissel Helliesen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Maricon Løtoft

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Språksprell

May Torill Skipevåg

Stilling: Fagleder

Ansvarlig for faglig utvikling i barnehagen

Andre ansatte

Katrine Langheim

Stilling: Daglig leder
93893656
katrine@sandtoppen.no

Daglig leder i Sandtoppen naturbarnehage

Karin Pedersen

Stilling: Eier

Styreleder

Andrea Halvorsen

Stilling: Barnehagelærer