Ansatte

Ankeret

Francesca Folkvord

Stilling: Pedagogisk leder

Sissel Helliesen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Maria Winther

Stilling: Fagarbeider

HMS- kjøkken

Elin Skjørestad

Stilling: Kokk

Verneombud

Lanternen

Christian Mikalsen

Stilling: Pedagogisk leder

Maricon Løtoft

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ole Richard Ommundsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Gudrun Nese

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Roret

Kine Myhre

Stilling: Pedagogisk leder
454 88 959
kine.myhre123@gmail.com

Andrea Halvorsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ole Kristian Meling

Stilling: Vikar

Cecilia Firinci

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Paula Beatrice Cruz

Stilling: Fagarbeider

Språksprell

May Torill Skipevåg

Stilling: Fagleder

Ansvarlig for faglig utvikling i barnehagen

Andre ansatte

Katrine Langheim

Stilling: Daglig leder
938 93 656
katrine@sandtoppen.no

Daglig leder i Sandtoppen naturbarnehage

Christopher James Hipkiss

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Pedersen

Stilling: Eier

Styreleder