Realfag barnehage

Det har vært statlig satsing på realfag, og Sandnes politikerne ønsket også at vår kommune skulle bli en Realfag kommune.

Språk- Realfag- Selvregulering- Sosial kompetanse- Lekebasert læring

Rundt i landet jobber nå 45 realfag kommuner med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Målet er å jobbe for at de voksnes kompetanse for barns læring skal økes , slik at barna får en bedre læring, en rød tråd fra barnehagen til skolen. 

TRYGGE OG VARME VOKSNE

Vi er jo naturbarnehager og skal gjøre naturopplevelsene rikere! Jo mer barna kan,jo rikere opplevelser får de.

F eks Artskunnskap: «En fugl er ikke bare en fugl»- tenk så mange fuglearter vi har i Norge?
«En kongle er ikke bare en kongle»- vi har mange ulike konglearter.


Som Realfag barnehager skal vi gi barna artskunnskap.Vi skal forske sammen, være nysgjerrige sammen- det fins flere svar enn kun ett.