Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalg (SU) I Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

Leder: Susanne Mønnich 40608599 susanne.monnivh@gmail.com
Nestleder: Fanny Ahrens 94865882 fanny_kahrau@hotmail.com
Vara: Trude Grønås 93486944 trude.1990@hotmail.com

Ansatt representanter: Elin Skjørestad hms@sandtoppen.no
Christian Mikalsen sjoroverene@sandtoppen.no

Eierrepresentant: Katrine Langheim katrine@sandtoppen.no

Hvordan samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. 

Noen samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum.
Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene.
Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges samarbeidsutvalget (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager).
SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.