Prosjekter

I Sandtoppen Naturbarnehage foregår små og store prosjekter der voksne og barn fordyper seg i et valgt tema.

Vi deler oss opp i mindre grupper når vi jobber i prosjektene.

De ulike prosjektene blir valgt utfra barnas interesser, og det blir lagt vekt på å forske, undre seg og være nysgjerrige. De foregår over tid og vi jobber tverrfaglig. Barna får mulighet til å uttrykke seg gjennom mange erfaringer og teknikker, blant annet drama, lek, bevegelse, sang, ulike materiell, digitale verktøy m.m.