Forebygging mot mobbing

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging av mobbing. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing. Personalet i barnehagen skal arbeide for ett inkluderende miljø som motvirker mobbing Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av mobbing